Реклама - BTL дейности

 • Oрганизиране на консуматорски и търговски промоционални представяния
 • Дегустации и семплиране на продукти
 • Представяне на продукти по време на конференции, семинари, продуктови ивенти и изложения.
 • Раздаване на флаери и листовки

Реклама - АTL дейности:

 • Стратегическо планиране и позициониране
 • Планиране, бюджетиране и текущо управление на клиентски бюджети – цялостни кампании и ad hock проекти
 • Медиа купуване, планиране на медийни кампании
 • Контрол и администриране
 • Творческа концептуализация, художествени концепции, дизайн и предпечат
 • Производство и постпродукция

Public Relations

 • Стратегическо консултиране
 • Управление на репутацията
 • Създаване на ПР програми и планиране управлението на комуникацията с външни и вътрешни публики
 • Събитиен мениджмънт
 • Връзки с медии
 • Контрол и администриране
Всички права запазени ©2012 Конекта Инвест ООД Телефон: +359 878 625 777 E-mail: inboxtoplevel.bg